کد خبر ۶۲۰ انتشار : ۳ مهر ۱۳۹۴ ساعت ۱۶:۱۵
اگر در رشد کسب و کار خود مشکل دارید

چهار فردی که هر کسب و کار برای رسیدن به موفقیت نیاز دارد

ساختن یک کسب و کار ساده نیست. مدیریت و سازماندهی یک استارت آپ شامل جزئیات زیادی می شود. اما آگاهی و اجرای این جزئیات به افراد مناسب نیاز دارد.

هر کسب و کار، نیاز به افرادی دارد که بتوانند با جهت دهی و انرژی بخشی، عامل حرکت و جنبش و پیوستگی شوند و با احاطه بر کلیات و جزئیات به پیشرفت پروژه کمک کنند.

رهبر
رهبر شخصی است که دید مناسبی نسبت به پروژه داشته باشد. او کسی است که مسئولیت ها را به افراد تفویض کرده و بیشتر از هر کسی وظیفه جهت بخشی را در کار ایفا می کند. بدون رهبر، مسیر حرکت مشخص نیست و هیچ کار مشخص و هدفمندی انجام نمی شود. رهبر اموری که کارفرما باید واسپاری کند یا انجام دهد را راهبری می کند.

مدیر اجرایی
مدیر اجرایی کسی است که نسبت به انجام امور دید خوبی دارد. کسی که عامل اتفاق افتادن امور در جهت مثبت می شود. حتی بهترین رهبرها بدون اینکه یک مدیر اجرایی مناسب در کنار خود داشته باشند، نمی توانند کاری را به انجام رسانند. وظیفه آنها پشتیبانی رهبر گروه در تقسیم وظایف در جهت اتمام امور و ساخت و ساز بخش های مختلف است.

وکیل مدافع شیطان
این موقعیت الزاما بخاطر در نظر گرفتن شرایط بحرانی و سخت در نظر گرفته نشده است، اما وجود فردی که بتواند با بیان مباحث و تحریک مناظره ها یا آزمایش توان در مباحثات وارد شود، برای پروژه ضروری است. در واقع شما -در جایگاه فرد اول یک کسب و کار و کسی که تصمیم گیری های عمده را بر عهده دارد- به فردی نیاز دارید که بتواند خود شما را به چالش بکشد و بدین ترتیب شما را به سمت مسیر صحیح هل دهد.

ناظر
وظیفه یک ناظر، ایجاد دید و پرسپکتیوی مناسب است؛ او حامی، مشاور و نگهبان شماست که ایده ها و استدلال های مفید را به سوی شما انعکاس می دهد. نقش ناظر پر کردن جایگاه مربی یا کسی است که با عقل و درایت و تجربه توان کمک به شما در تصمیم گیری های سخت را داشته باشد.


•••

این چهار نفر عامل بهبود روند پیشرفت، جهت گیری صحیح و استفاده مناسب از انرژی در کسب و کار شما می شوند که مجموعه آنها نهایتا به موفقیت خواهد انجامید.

 منابع:

inc.com

digiato.com

این سایت صرفا مطالب مفید را برای کاربران جمع آوری نموده و به هیچ وجه در پی تایید و یا رد محتوای آنها نیست.
counter easy hit